NCS-II

NCS-II

NCS-II系列谐波减速器                                                                                        
1:一体式杯型组合件
2:结构紧凑,交叉滚子轴承直接输入
3:输入输出需同轴,分直连和十字滑块连接
4:定位精度和传动精度高,背隙小
在线客服
返回顶部